#

THERMOSETS MATERIAL PRODUCER

Historie termosetů

Termosety

Termosetové plasty, také známé jako termosety, jsou plasty, které se po vytvrzení stávají tuhé a nedeformovatelné. Jsou to jedna ze tří různých skupin, do kterých lze polymery rozdělit - termoplasty, elastomery a termosety - podle stupně termosetů makromolekulárních řetězců. Zatímco termoplasty nemají žádné zesíťující termosetové body, a proto jsou tavitelné, elastomery a termosety jsou termosetové, tavitelné a při překročení teploty rozkladu se rozpadají (pyrolýza).


Bakelit, fenoplast, byl prvním termosetem, který byl průmyslově vyráběn na začátku dvacátého století. Bakelite byl vynalezen belgicko-americkým chemikem Leo Henricus Baekeland.


Termosety jsou tuhé sklovité polymerní materiály trojrozměrně zesítěné chemickými vazbami primární valence. Vazby se vytvářejí, když předběžné produkty chemicky reagují s molekulárními řetězci, buď při pokojové teplotě pomocí katalyzátorů, nebo tepelně aktivované při vysokých teplotách. Extrémně vysoká termomechanická pevnost termosetů poskytuje vynikající elektrické vlastnosti a výjimečnou odolnost vůči chemikáliím díky jejich vysoké hustotě zesítění, ale také klade vysoké nároky na technologii smíchání termosetu.

#